W tym rekalibracja

Konserwacja

Zapobiegaj błędnym danym ważenia i minimalizuj przestoje dzięki umowie serwisowej 官网登录RAVAS。欢迎致电konserwację zapobiegawczą, ponowną kalibrację i badanie metrologiczne (ponowną legalizację) mobilnych systemów ważących zalegalizowanych przez OIML zgodnie z normą NEN, jeśli dotyczy。

Konserwacja zapobiegawcza

Konserwacja zapobiegawcza obejmuje demontaż nakładek wideł, sprawdzenie i czyszczenie wewnętrznej pracy wideł, sprawdzenie okablowania i zamocowania czujników tensometrycznych, wymianę nakładek wideł, sprawdzenie zewnętrznej części elektroniki i dokładności systemu, obudowy pod kątem wilgoci, akumulator i ładowarkę。Ponadto wykonywany jest test narożny, w przypadku wózków paltowych regulowana jest funkcja podnoszenia i opuszczania, sprawzane są koła i łożyska oraz smarowane są przeguby。

维护黑690

Głowne elementy

Certyfikat kalibracji

Kalibrowanie

Kalibracja przyrządu pomiarowego lub systemu ważącego。

Formularz

Opieczętowany i podpisany formula arz kalibracji ze szczegółami kalibracji。

Certyfikat

Kopia wydanego certyfikatu użytych odważników użytych do kalibracji。

Naklejka

Naklejka kalibracji wskazująca, że system został oficjalnie skalibrowany。

Badanie计量学很重要

标准umowy serwisowej RAVAS o官网登录bejmuje okressowe badania metrologiczne lub ponowne zatwierdzenie dopuszczonych do obrotu przyrządów pomiarowych zgodnie z normą NEN。Składa się z następujących części:

  • Badanie metrologiczne przyrządu pomiarowego
  • Podpisaneświadectwo dopuszczenia
  • Kopia wydanego certyfikatu użytych odważników użytych do kalibracji
  • 我是我的朋友
标志OIML 690

Eksperci techniczni

Poznaj zespół serwisowy 官网登录RAVAS

恐龙Salihbegovic

恐龙Salihbegovic

服务经理

路德van Hintum

路德van Hintum

服务协调员

罗伊Schoots

罗伊Schoots

服务协调员

Więcej informacji

Poproś o umowę serwisową 官网登录RAVAS

恐龙Salihbegovic
Baidu